close
info
Search in:
Use the search below to find a dentist anywhere in the world!
Filter by category:
Filter by country:
Filter by type of treatment:
Keywords:
 • We Recommend We Recommend
  dental clinics, dental offices, dental hygienist
  We Recommend
   
  GO to Dental Clinic
 • Dental Services Dental Services
  find dental services and more
  Dental Services
   
  GO to Dental Service
 • Medical News Medical News
  read about dentistry, dental implants, cosmetic dentistry
  Medical News Cosmetic dentistry
  Cosmetic dentistry is a sum of interventions needed in order to have perfect teeth in terms of aspect and functionality. n order to have beautiful teeth and a charming...
   
  GO to Medical News
 • Medical Dictionary Medical Dictionary
  quick access to medical terms
  Medical Dictionary Kashin-Beck disease
  A disorder of the bones and joints of the hands and fingers, elbows, knees, and ankles of children and adolescents who slowly develop stiff deformed joints, shortened limb length and short stature...
   
  GO to Dictionary
 • Dental Products Dental Products
  medical equipment, dental supplies, dental equipment
  Dental Products
   
  GO to Dental Product
 • Case Studies Case Studies
  case study examples, medical case studies, dental case study
  Case Studies What are fluoride treatments?
  Have you ever wondered if fluoride treatment is necessary for your teeth? This article might give you an answer. Fluoride treatments are a quick one minute treatment that is placed usually on...
   
  GO to Case Studies
 • Dental Forum Dental Forum
  dentist forums, dental fear forum, dental phobia forum and more
  Dental Forum Gingivitis Treatment
  Topics of discussion about Gingivitis Treatment
   
  GO to Dental Forum
1/7
Join our newsletter!
 newsletter Join our newsletter! Subscribe arr
 
» Gallop rhythm - Gallop rhythm is an abnormal heart rhythm that[...]
» Pachyonychia - Elephant nail, a fingernail or toenail that is[...]
 


» Looking for a Mexico Dentist? - lganas
   Think about it, if you go to your[...]

» Dental Implants - System
   Topics of discussion about dental implants

Majoriteten av svenskarna borstar sina tänder på fel sätt

Reset Decrease Increase
Majoriteten av svenskarna borstar sina tänder på fel sätt
Bara en av tio svenskar borstar sina tänder på ett sätt som effektivt främjar förebyggandet av karies, har forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet funnit. Speciellt de äldre behöver förbättra sin tandborstning.

I en studie har, Dr Pia Gabre, docent i kariologi på Odontologiska institutet vid Sahlgrenska akademinin, och hennes kollegor undersökt tandborstningsvanor hos svenskarna.
Deltagarna valdes ut från befolkningsregistret genom slumpmässigt urval av födelsedatum.
De delades in i fyra grupper enligt olika livsstadier (i åldrarna 15 till 16, 31 till 35, 60 till 65, och 76 till 80).
Forskarnas avsikt var att fastställa hur ofta och hur länge deltagarna borstade sina tänder, hur ofta de använde fluortandkräm, hur mycket tandkräm de satte på borsten, och hur mycket vatten de använde under borstningen.

Totalt, fullbordade 2 023 individer frågeformuläret.
Majoriteten (84 till 94 procent) i alla åldersgrupperna borstade sina tänder två gånger om dagen eller oftare. Emellertid, visade bara tio procent av de svarande ha goda tandborstningsvanor, definierade som borstning två gånger om dagen i två minuter eller längre, med minst 1 cm tandkräm, och med bara en liten mängd vatten för sköljning.
Studien fann att kvinnor, personer under 35, personer med kännedom om fluor, personer som i allmänhet ansåg att användning av fluortandkräm är viktigt, och personer som ansåg sin egen orala hälsa som god visade bättre kariesförebyggande beteende än de andra deltagarna.

Enligt forskarna, finns det en stor potential för förbättring, speciellt bland de äldre svarandena.
“Svenskarna borstar vanligtvis sina tänder, men mest på grund av sociala normer och för fräschhet snarare än för att förebygga karies,” säger Gabre.
”De kan förbättra sin orala hälsa avsevärt genom att lära sig att maximera effekten av fluortandkräm.”Read more on dental-tribune.com
Source: www.dental-tribune.com

This article has been read by 2780 visitors.
Comments - Add your comment!
* - Required fields
Choose avatar: *    
Name *
Email * Will not be displayed
 
Comment *
2000 characters remaining
Security check
Enter the code below in the field next to it:
*This code help us prevent automated requests.

We welcome both positive and negative comments.
Do not include:
- Email addresses, phone numbers or other personal information that belong to you or to other people;
- Personal Ads;
- References to other comments or users who have posted comments;
- Obscene or offensive words.
Choose avatar:
   


Comments (243):

 
123