close
info
Search in:
Use the search below to find a dentist anywhere in the world!
Filter by category:
Filter by country:
Filter by type of treatment:
Keywords:
 • We Recommend We Recommend
  dental clinics, dental offices, dental hygienist
  We Recommend
   
  GO to Dental Clinic
 • Dental Services Dental Services
  find dental services and more
  Dental Services
   
  GO to Dental Service
 • Medical News Medical News
  read about dentistry, dental implants, cosmetic dentistry
  Medical News Mercury Fillings Shattered
  The FDA has, for decades, ridiculously insisted that mercury fillings pose no health threat whatsoever to children. While dismissing hundreds of studies showing a clear link...
   
  GO to Medical News
 • Medical Dictionary Medical Dictionary
  quick access to medical terms
  Medical Dictionary Blood
  Blood is the familiar red fluid in the body that contains white and red blood cells, platelets, proteins, and other elements. The blood is transported throughout the body by the circulatory...
   
  GO to Dictionary
 • Dental Products Dental Products
  medical equipment, dental supplies, dental equipment
  Dental Products
   
  GO to Dental Product
 • Case Studies Case Studies
  case study examples, medical case studies, dental case study
  Case Studies Porcelain Veneers Can Be Instant Orthodontics
  Porcelain veneers can be instant orthodontics. San Diego cosmetic dentist explains that porcelain veneers are as strong as a natural tooth and can drastically improve your smile in a very short...
   
  GO to Case Studies
 • Dental Forum Dental Forum
  dentist forums, dental fear forum, dental phobia forum and more
  Dental Forum Extraction vs Root Canal and Cap
  Topics of discussion about Extraction vs Root Canal and Cap
   
  GO to Dental Forum
1/7
Join our newsletter!
 newsletter Join our newsletter! Subscribe arr
 
» Nasal septum - Nasal septum is the dividing wall that runs down[...]
» Fever - Fever, technically, is any body temperature[...]
 


» Botox - System
   Topics of discussion about Botox

» Teeth whitening - System
   Topics of discussion about teeth whitening.

Dezinfekčný prostriedok v zubnej paste môže zhoršiť funkciu svalstva

Reset Decrease Increase
Dezinfekčný prostriedok v zubnej paste môže zhoršiť funkciu svalstva
You may also be interested in...

Vedci zistili, že triclosan, antimikrobiálny prostriedok široko používaný ako súčasť produktov starostlivosti o orálne zdravie, ako zubná pasta a ústna voda, oslabuje svalovú kontrakciu na bunkovej úrovni. Pomocou testov na zvieratách hodnotili vplyv chemikálie na svalovú aktivitu použitím podobných dávok, akým môžu byť ľudia a zvieratá vystavení v každodennom živote a objavili, že značne spomaľovala plávanie u rýb a znížila svalovú silu u myší.

Počiatočné in vitro experimenty odhalili, že triclosan zhoršuje schopnosť spojenia izolovaných srdcových a svalových buniek a vlákien kostrového svalstva. Vedci predovšetkým skúmali účinky na molekulové kanály v svalových bunkách, ktoré kontrolujú prechod kalciových iónov, zodpovedných za svalovú kontrakciu. Za normálnych okolností, pri experimentálnych podmienkach elektrická stimulácia izolovaných svalových vlákien vyvoláva svalovú kontrakciu, základnú podstatu akéhokoľvek svalového pohybu, vrátane tlkotu srdca. Avšak za prítomnosti triclosanu bola narušená normálna komunikácia medzi dvoma proteínmi fungujúcimi ako kalciové kanály, čo spôsobilo zlyhanie kontrakcie kostrového aj srdcového svalstva.

Okrem toho triclosan výrazne zhoršil kardiovaskulárne a hemodynamické funkcie u živých zvierat. Vedci pozorovali 25 percentný pokles výkonu srdca u myší v anestézii počas 20 minútovej expozície chemikálie. Takisto zistili, že myši, ktorým bol podaný triclosan, mali o 18 percent mierny úbytok sily stisku, široko používanej miery sily končatín u myší, až 60 minút v porovnaní s kontrolou.

V ďalších pokusoch s čerebľou, malou rybou bežne používanou ako modelový organizmus na štúdium potenciálneho vplyvu látok znečisťujúcich vodu, vedci zistili, že triclosan negatívne ovplyvnil výkon rýb pri plávaní aj za normálnych okolností, aj pri testoch plávania imitujúcich situácie napadnutia rýb predátorom.

Hoci by si použitie týchto výsledkov u ľudí vyžadovalo ďalší výskum, vedci sa domnievajú, že štúdie poskytujú silný dôkaz, že triclosan by mohol ovplyvniť zvieratá a ľudí pri súčasnej úrovni expozície. Výsledky naznačujú, že triclosan by mohol vystupovať ako silný srdcový depresant, obzvlášť u pacientov s podstatným zlyhávaním srdca. Vedci odporúčajú prehodnotiť, či by mali byť chemikálie prípustné v spotrebných výrobkoch.

Agentúra ochrany životného prostredia odhaduje, že v U.S. je vyprodukovaných viac ako 1 milión libier triclosanu každý rok. Chemikália bola objavená vo vzorkách moču aj krvi, rovnako aj v materskom mlieku. Podľa organizácie sú spotrebné výrobky obsahujúce triclosan hlavným zdrojom expozície u ľudí.

read more on dental-tribune.com
Source: www.dental-tribune.com

This article has been read by 840 visitors.
Comments - Add your comment!
* - Required fields
Choose avatar: *    
Name *
Email * Will not be displayed
 
Comment *
2000 characters remaining
Security check
Enter the code below in the field next to it:
*This code help us prevent automated requests.

We welcome both positive and negative comments.
Do not include:
- Email addresses, phone numbers or other personal information that belong to you or to other people;
- Personal Ads;
- References to other comments or users who have posted comments;
- Obscene or offensive words.
Choose avatar: